ดอกเบี้ย 1.25% บริการรวดเร็ว ทันใจ ถูกกฎหมาย

ข่าวสาร

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมโอนของธนาคารที่ดินเหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึง 7 มิ.ย. 68 ชี้ช่วยประหยัดเงินประชาชนหลายหมื่นล้าน

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมโอนของธนาคารที่ดินเหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึง 7 มิ.ย. 68 ชี้ช่วยประหยัดเงินประชาชนหลายหมื่นล้าน

อ่านต่อข้อมูลคลิ้กที่นี่  https://www.thairath.co.th/news/politic/2442755

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเว็บไทยรัฐ