ดอกเบี้ย 1.25% บริการรวดเร็ว ทันใจ ถูกกฎหมาย

เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการโดยคำนึงถึงลูกค้ามากที่สุด

บริษัท เอส.เค.ที แลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หลากหลายรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เราพร้อมให้บริการท่านเสมอ ด้วยบริการงานซื้อหลักทรัพย์ ขายหลักทรัพย์ รับจำนอง รับขายฝาก โดยเพิ่มกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกทางด้านการเงิน ความรวดเร็ว เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ลดช่องว่างระหว่างสถาบันการเงินกับกลุ่มลูกค้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ได้รวดเร็วและทันเวลาต่อความต้องการของท่าน  "บริการด้วยใจ รวดเร็ว ทันใจ ใส่ใจ บริการ"

a1.jpg (60 KB)

ให้คำปรึกษาการกู้ยืมโดยใช้หลักทรัพย์ของท่าน เพื่อแปลงอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการ จำนอง - ขายฝาก