ดอกเบี้ย 1.25% บริการรวดเร็ว ทันใจ ถูกกฎหมาย

จำนอง - ขายฝาก

ดอกเบี้ย 1.25% อนุมัติใน 1 ชม.
รับเงินสดได้ภายใน 1 วัน
ประเมินฟรี ลดต้นลดดอก ให้วงเงินสูง
ไม่เช็คเครดิตบูโร
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
ไม่จำกัดวงเงินกู้

: 081-355-9249

สินเชื่อเงินด่วน

บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ตึกแถว อาคารสำนักงาน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดชายทะเล อพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท เงินกู้อนุมัติเร็ว จัดวงเงินให้สูง ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่1.25% ไม่ตรวจแบล็คลิสต์ ไม่เช็คบูโร ไม่ใช้คนค้ำ ลดต้นลดดอกได้ เพิ่มวงเงินได้/นัดไถ่ถอนได้ตลอดเวลา นัดดูทรัพย์พร้อมโอนภายใน 1 วัน รับเงินภายใน 3 ชั่วโมง ไม่จำกัดวงเงิน คิดดอกเบี้ยตามจริง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน ที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย ทำธุรกรรมที่กรมที่ดินเท่านั้น

พื้นที่การให้บริการ จำนอง-ขายฝาก

*ให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา ชลบุรี หัวหิน ประจวบฯ ชะอำ เพชรบุรี ราชบุรี พัทยา เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นทาง และนัดดูหลักทรัพย์พร้อมทำสัญญาการโอน และรับเงินได้ในวันเดียว สัญญาทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้น)

j1.jpg (44 KB)

ขั้นตอนเสนอหลักทรัพย์
เพื่อตรวจสอบยอดกู้ที่อนุมัติทันที

ส่งข้อมูลทาง

 • โฉนดหน้า/หลัง
 • รูปถ่ายหลักทรัพย์
 • ราคาประเมินกรมที่ดิน(ถ้ามี)
 • แชร์ตำแหน่งของหลักทรัพย์
 • แจ้งยอดที่ลูกค้าต้องการ
 • ชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ
 • โฉนดหน้า/หลัง
 • รูปถ่ายหลักทรัพย์
 • ราคาประเมินกรมที่ดิน(ถ้ามี)
 • แชร์ตำแหน่งของหลักทรัพย์
 • แจ้งยอดที่ลูกค้าต้องการ
 • ชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ
j2.jpg (33 KB)

จำนอง

คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งนำทรัพย์สินไปตราไว้แก่เจ้าหนี้เป็นประกันการ ชำระหนี้ของตนเองหรือบุคคลอื่นก็ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนอง จึง ไม่มีประเด็นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากการขายฝาก *การจำนอง ไม่ต้องมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ ผู้รับจำนองจะยึดทรัพย์สินที่จำนองโดยทันทีไม่ได้ จะต้องต้องฟ้องบังคับจำนอง*

เอกสารที่ต้องใช้วันทำสํญญา
(เซ็นต์สัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้น)

 • โฉนดที่ดินตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • บัตรประฃาชนตัวจริง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า(กรณีมีคู่สมรส)
 • ใบยินยอมคู่สมรส
 • ใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
 • ใบปลอดหนี้(กรณีเป็นห้องชุดหรือคอนโด)
 • โฉนดที่ดินตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • บัตรประฃาชนตัวจริง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า(กรณีมีคู่สมรส)
 • ใบยินยอมคู่สมรส
 • ใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
 • ใบปลอดหนี้(กรณีเป็นห้องชุดหรือคอนโด)

ขายฝาก

คือการซื้อขายทรัพย์สิน โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตกไปยังผู้รับซื้อฝากโดยทันที และต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ขายฝากด้วย *โดยมีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่เอาทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดกันไว้* การขายฝากมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนการขายฝาก ถ้าผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็ไม่มีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนมา แต่สามารถไปขอ ขยายระยะเวลาขายฝากได้สูงสุด 10 ปี

j3.jpg (36 KB)