ดอกเบี้ย 1.25% บริการรวดเร็ว ทันใจ ถูกกฎหมาย

ข่าวสาร

เซ็นต์รับรองแนวเขตที่ดินโดยไม่ตรวจสอบให้ดีชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล!!

เซ็นต์รับรองแนวเขตที่ดินโดยไม่ตรวจสอบให้ดีชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล!!

เมื่อที่ดินข้างเคียงใกล้ที่ดินเรา ได้ #สอบเขต #แบ่งขาย #แบ่งแยก #แบ่งโอน ที่ดินและที่ตรงนั้นติดกับที่ดินของเราสำนักงานที่ดินจะมีหนังสือเพื่อให้เราไประวังแนวเขตหรือตรวจสอบแนวเขตของตนเองว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินนั้นรังวัดที่ดินถูกต้องแล้วหรือไม่ หากมีการรังวัดที่ดินเกิดขึ้นวันนั้น

หน้าที่ของเราคือยืนรอเซ็นต์เอกสาร

ซึ่งทางสำนักงานที่ดินเรียกว่า #ทด34 เพื่อยืนยันว่าเราเป็นที่ดินข้างเคียงและที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้ว หากเราเซ็นไปโดยที่เรา ไม่ได้ตรวจตราดูให้ดี ผลทางกฎหมายเราอาจจะเสียที่ดินนั้นไป. เพราะว่าการที่เราเซ็นต์ลงไป ถือว่ายืนยันแนวเขตที่ดินชัดเจนแล้ว เป็นการสละเจตนาครอบครองในที่ดินของเรา เราจะโวยวายเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ว่ารังวัดผิดจะฟ้องเพิกถอนนั้นก็ไม่ได้

ทางเดียวที่ทำได้เลยก็คือ เราต้องแย่งการครอบครองนับแต่วันที่เซ็นต์รับรองแนวเขตที่ดิน ถ้าเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็ใช้เวลา 1 ปี ถ้าเป็นโฉนดก็ใช้เวลา 10 ปี เพราะฉะนั้นการเซ็นอะไรก็ต้องระวังและตรวจสอบดูให้ดี อย่าประมาทเด็ดขาด

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเพจ ชี้ช่องอสังฯ แบ่งปันกฎหมาย