ดอกเบี้ย 1.25% บริการรวดเร็ว ทันใจ ถูกกฎหมาย

ข่าวสาร

ไปต่อไม่ไหว"โรงแรม"อ่วม"ภาษีที่ดิน"100% กระทบภาพรวมธุรกิจ93.6%

ไปต่อไม่ไหว"โรงแรม"อ่วม"ภาษีที่ดิน"100% กระทบภาพรวมธุรกิจ93.6%

เสียงสะท้อนโรงแรมไทย ชี้รัฐ"ภาษีที่ดิน"100%ทำ หมดแรงไปต่อ เผยการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้ง100% ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ภาพรวม มากถึง 93.6%สวนทางธุรกิจที่ยังขาดสภาพคล่องจากโควิด-19 วอนขอผ่อนปรนและยึดเวลาการจัดเก็บออกไปอย่างน้อย 2 ปี

สมาคมโรงแรมไทย (THA) เผยผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากมีการจัดเก็บ 100% ต่อภาคธุรกิจโรงแรม โดยระบุว่า

“เสียงสะท้อนผู้ประกอบการ หมดแรงที่จะไปต่อ” เข้าสู่โค้งสุดท้าย ธุรกิจโรงแรมจำยอม

ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับแจ้งการประเมินในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่สูงกว่ารายได้ ณ ปัจจุบัน ซึ่งประกอบกับภาคธุรกิจโรงแรมและภาคบริการยังได้รับ

ผลกระทบจากโควิด 19 เผชิญกับภาวะขาดทุนยาวนาน ยังคงต้องแบกภาระหนี้ที่เกิดจากวิกฤตโควิดอีกอย่างน้อย 2 ปีจนกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ภาคธุรกิจโรงแรมและภาคบริการได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่าหลายธุรกิจอื่น

หากรัฐบาลยังคิดอัตราการจ่ายภาษี 100% ประเมินตามมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ โดยไม่ได้นำการขาดรายได้ของธุรกิจโรงแรมมาร่วมพิจารณา จะทำให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ของธุรกิจโรงแรม เพราะโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมยังมีภาระต้นทุนภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ยังต้องรับผิดชอบ อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ฯลฯ

1.การเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (100%) ภาษีที่ถูกจัดเก็บ คิดเป็นสัดส่วน (%) ของภาคบริการทั้งหมด เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยอยู่ 15.7 %

2.การเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (100%) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ (ภาพรวม) มากถึง93.6% เหตุผลเพราะ

3.แนวทางผู้ประกอบการในการรับมือหรือปรับตัว เมื่อภาครัฐจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(100%)

4.ข้อเสนอแนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ

6.ข้อเสนอแนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ

แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ รายได้ยังฟื้นตัวช้ากลับมาไม่เหมือนเดิม และยังอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แต่หากว่ากระทรวงการคลัง ยังคงยืนยันไม่ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจ รายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีความพร้อมที่จะชำระภาษี และส่งผลกระทบธุรกิจเป็นลูกโซ่ ขาดสภาพคล่อง มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงาน และตันทุนอื่นๆ อีกด้วย

สมาคมโรงแรมไทย (THA) ขอให้รัฐบาล รับทราบถึงความเดือนร้อนและพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรมเป็นการเฉพาะ "อีกครั้ง" โดยขอผ่อนปรนและยึดเวลาการจัดเก็บออกไปอย่างน้อย 2 ปี เพื่อประเมินสถานการณ์ของไวรัสโควิดและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประดับประคองธุรกิจ เกิดการจ้างงานและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่ https://www.thansettakij.com/business/520039
ขอบคุณข่าวสารดีๆ จากเว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ